EmailLinkedIn

Salarisadministratie en -advisering

Wij koppen het in

Voor kleine en middelgrote organisaties wordt het steeds lastiger om alle ontwikkelingen op P&O-gebied te volgen. En dat terwijl een vlekkeloos verloop van alle processen op dit vlak bepalend kan zijn voor het succes van de organisatie als geheel. Daarom bieden wij u gerichte en gespecialiseerde diensten aan, onderverdeeld in loon- en salarisadministratie en HRM-advies. Onze dienstverlening op het gebied van loon- en salarisadministratie omvat onder meer:

  • Inrichting en uitvoering van uw loonadministratie
  • Aangiftes en meldingen bij instanties
  • Controle van nota's en premiepercentages
  • Advies over fiscale aspecten
  • Advies over de wijze van toepassing van Cao-bepalingen

Hierbij bieden wij u de mogelijkheid om uw salarisadministratie online te verwerken, voor te bereiden of te raadplegen. Maakt u hiervan gebruik, dan kunt u tevens uw personeelsdossiers online bijhouden.

Bij HRM-advies kunt u denken aan:

  • Advies over wet- en regelgeving en andere personeelskwesties
  • Het inrichten van uw personeelsstructuur
  • Verhelderende voorbeeldregelingen en documenten
  • Advisering op het gebied van arbeidsrecht
  • Regelen van ontslagzaken bij CWI of Kantongerecht

Voor onze adviestrajecten zal standaard worden uitgezocht of er subsidiemogelijkheden bestaan.

Laatste Nieuws