Disclaimer

Disclaimer (Nederlands)

VLM Accountants & Adviseurs doet haar best om door middel van deze internetsite steeds correcte en actuele informatie te verschaffen, maar kan er niet voor instaan dat die informatie na verloop van tijd of op het moment dat deze internetsite geraadpleegd wordt nog steeds juist, volledig of actueel is, zodat VLM Accountants & Adviseurs geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van deze internetsite.

Disclaimer (Engels)

VLM Accountants & Adviseurs strives to provide information via this website that is always correct and up to date, but cannot guarantee that the information is still correct, complete and up to date over the course of time or at the moment that you consult this website. VLM Accountants & Adviseurs can therefore accept no liability for the consequences of acts or omissions based on the content of this website.