2015 - 4  Voorkom zeer hoge belastingrente

De regels omtrent de rente van de Belastingdienst zijn de afgelopen jaren drastisch gewijzigd. Zo is de rente zeer hoog, zeker in vergelijking met het huidige rendement op een spaarrekening. Daarnaast behoort het sparen bij de Belastingdienst tot het verleden omdat in principe geen rente meer vergoed wordt door de Belastingdienst. Gelukkig kunt u de hoge belastingrente voorkomen door tijdig een voorlopige aanslag aan te vragen.

De Belastingdienst berekent pas rente vanaf 1 juli na afloop van het belastingjaar. Voor het belastingjaar 2015 wordt dus vanaf 1 juli 2016 belastingrente in rekening gebracht. Bedenk echter dat als u een bedrag van de Belastingdienst tegoed heeft, u over het algemeen geen rente krijgt!

Let op!Bij een gebroken boekjaar wordt belastingrente berekend vanaf de eerste dag van de zevende maand die volgt op de afloop van het boekjaar. Eindigt uw boekjaar op 1 juli 2015, dan wordt dus vanaf 1 januari 2016 al belastingrente in rekening gebracht.

Hoogte belastingrente

De hoogte van de belastingrente is afhankelijk van het soort belasting dat u moet betalen. Voor een aanslag vennootschapsbelasting bedraagt deze rente momenteel 8,05%! Deze rente is gebaseerd op de wettelijke rente voor handelstransacties. Bij daling van deze wettelijke rente zal de belastingrente niet veel meedalen omdat wettelijk is bepaald dat deze belastingrente altijd minimaal 8% bedraagt.

Let op!

Houd rekening met een belastingrente voor de vennootschapsbelasting van minimaal 8%. Op dit moment bedraagt deze rente zelfs 8,05% en de rente zal verder stijgen als de wettelijke rente voor handelstransacties stijgt.

Voor andere belastingaanslagen (waaronder de inkomstenbelasting) bedraagt de belastingrente momenteel 4%. Deze rente is gebaseerd op de wettelijke rente voor niet-handelstransacties. Deze bedraagt momenteel 2%, maar helaas geldt ook hier een wettelijk minimum dat in dit geval 4% bedraagt.

Let op!

Houd rekening met een belastingrente voor andere belastingaanslagen (waaronder de inkomstenbelasting) van 4%. Bij stijging van de wettelijke rente voor niet-handelstransacties kan de belastingrente ook hoger worden dan 4%.

Voorkom belastingrente door een tijdige voorlopige aanslag

U kunt de hoge belastingrente voorkomen door tijdig een voorlopige aanslag aan te vragen die de te betalen belasting zoveel mogelijk benadert. Ook bij een teruggaaf is het raadzaam om een voorlopige aanslag aan te vragen. Hiermee voorkomt u dat uw geld renteloos bij de Belastingdienst uitstaat.

Tip:

Vragen wij de voorlopige aanslag altijd voor u aan, geef dan wijzigingen in de te verwachten winst tijdig aan ons door. Wij kunnen dan zorgen voor een nieuwe voorlopige aanslag.

Tijdig betekent voor de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting 2015 dat voor 1 mei 2016 een voorlopige aanslag moet zijn aangevraagd. De Belastingdienst zal dan geen belastingrente berekenen over deze voorlopige aanslag.

Let op!

Is uw aangifte 2014 nog niet ingediend en verwacht u een andere winst dan waarmee in uw voorlopige aanslagen rekening gehouden is? Zorg dan dat zo snel mogelijk een voorlopige aanslag wordt aangevraagd. Hiermee voorkomt u dat langer dan noodzakelijk de hoge rente aan u in rekening wordt gebracht.