AVG - Bewaarplicht documenten

In deze whitepaper is van een aantal type documenten opgenomen wat de bewaartermijnen zijn. Op basis van ervaringen vanuit de praktijk wordt - waar mogelijk - een duiding gegeven hoe kan worden omgegaan met het bewaren van gegevens. Dit betreft de termijn voor het bewaren van de gegevens. Voor wat betreft de opslag en beveiliging van de gegevens dient u zelf de juiste passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen te treffen.