9 - 2020 Nieuwe mkb-scholingssubsidie SLIM vanaf 2 maart aanvragen

Ondernemers in het mkb kunnen vanaf 2 maart hun aanvragen indienen voor de nieuwe scholingssubsidie SLIM, de subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb. Hiervoor is € 48 miljoen beschikbaar.

Ontwikkeling werknemers

Als mkb-ondernemer kunt u dit subsidiegeld aanwenden voor initiatieven die zijn gericht op leren en ontwikkelen van uw personeel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het onderzoeken van scholings- en opleidingsbehoeften of het laten ontwikkelen van loopbaanadviezen voor uw werknemers.

Leermethoden

De regeling biedt ook ruimte voor initiatieven gericht op het ontwikkelen of invoeren van een methode die werknemers stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen. Bijvoorbeeld voor het oprichten van een bedrijfsschool, het ontwikkelen van een systeem voor periodieke ontwikkelgesprekken met werknemers of voor het bieden van een praktijkleerplaats als een werknemer een mbo-opleiding wil volgen.

Maxima

De maximale subsidie voor individuele ondernemers bedraagt € 24.999. Werken meerdere ondernemers samen, dan bedraagt de subsidie maximaal € 500.000.

Ook landbouw, horeca en recreatiesector

Ook grotere bedrijven in de landbouw-, horeca- en recreatiesector komen voor subsidie in aanmerking. Dit vanwege het feit dat in deze sectoren vaak gewerkt wordt met seizoensarbeiders.

Administratieve verplichtingen

De subsidie gaat wel gepaard met een aantal administratieve verplichtingen. Voordat u een aanvraag kunt indienen, moet u zich registreren als aanvrager. Dat kan vanaf twee weken voordat de subsidie kan worden aangevraagd. Het aanvragen zelf moet met een zogenaamd e-formulier. En u moet een activiteitenplan moeten opstellen. Hiervoor zijn op de site van het Ministerie van SZW-sjablonen beschikbaar.


Wilt u meer weten over de SLIM-subsidie, kijk dan op www.hoewerktnederland.nl/slimwerkgeven. Wij helpen u graag met het aanvragen van de subsidie.