7 - 2019 Loonheffingennummer aanvragen nieuwe bv

Vanaf 1 januari 2019 moeten nieuwe bv's weer zelf een loonheffingennummer aanvragen. Vanaf 1 april 2018 ging het toekennen van dit nummer automatisch, maar de Belastingdienst heeft zijn werkwijze aangepast.

Dga

Een loonheffingennummer is noodzakelijk als een bv werknemers in dienst heeft. Dit is meestal het geval, omdat ook de dga van een bv fiscaal als werknemer wordt aangemerkt. Aan een dga moet ten minste een gebruikelijk loon worden betaald, waarop de bv loonheffing moet inhouden.


Inhoud aanvraag

U dient onder andere gegevens in te vullen over uw bv, van in dienst tredende werknemers en van de bedrijfsactiviteiten.


Tip!
Een loonheffingennummer kan online worden aangevraagd via de site van de Belastingdienst.

Geen loonheffingennummer

Een bv met een dga die geen loonheffingennummer aanvraagt, krijgt een vragenlijst van de Belastingdienst. Daaruit zal moeten worden opgemaakt waarom geen nummer is aangevraagd en waarom u van mening bent dat u als dga geen beloning hoeft te ontvangen.

Heeft u vragen over de aanvraag van het loonheffingennummer, neem dan contact met ons op.