6 - 2020 Adviseur Hoge Raad: KIA verdelen onder vennoten

De adviseur van de Hoge Raad, de advocaat-generaal, vindt dat bij een investering door een samenwerkingsverband van ondernemers de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) onder de deelnemers in het samenwerkingsverband moet worden verdeeld. Dit blijkt uit een recent advies.

KIA

De KIA is een extra tegemoetkoming voor bedrijven die kleinschalig investeren. De KIA bedraagt in 2020 maximaal € 16.307. De KIA loopt vanaf een bepaald investeringsbedrag langzaam af naar nihil bij een investeringsbedrag van € 323.544 of meer.

Omvang KIA samenwerkingsverband

Er is al een tijdje discussie over de vraag hoe de KIA moet worden berekend bij een samenwerkingsverband van ondernemers, zoals een vof of maatschap. De wetstekst is hier niet helemaal duidelijk over.

Advies advocaat-generaal

In een zaak die binnenkort voor de Hoge Raad komt, heeft de advocaat-generaal het standpunt ingenomen dat de KIA onder de vennoten verdeeld moet worden. Zij hebben dus niet ieder recht op de volledige aftrek. Volgens de advocaat-generaal is dit overeenkomstig de bedoeling van de wetgever. Bovendien zou de andersluidende opvatting van de belastingplichtigen in de vof leiden tot ongerijmde uitkomsten.

Oordeel Hoge Raad

Het wachten is nu op het uiteindelijke oordeel van de Hoge Raad. Met name is van belang of deze het advies van de advocaat-generaal zal volgen. Dit gebeurt meestal wel, maar niet altijd.


Heeft u vragen over de berekening van de KIA bij samenwerkingsverbanden, neem dan contact met ons op.