55 - 5 tips bij schenken bedrijf

Het kan interessant zijn om het bedrijf aan uw kinderen te schenken. U neemt een financieringsprobleem weg bij het kind. Daarnaast zijn er veel fiscale faciliteiten speciaal voor familiebedrijven. Hier volgen vijf tips.

Schenken is fiscaal hetzelfde als verkopen. U staakt fiscaal het bedrijf en moet afrekenen over de stille reserves en goodwill. Dit zou meteen een liquiditeitsprobleem opleveren. Logischerwijs krijgt de begiftigde te maken met schenkbelasting. Bij de overdracht van het bedrijf kan ook de btw een rol spelen. Heeft u een eigen bedrijfspand dan moet rekening worden gehouden met overdrachtsbelasting. Kortom: met welke belastingen krijgen u en uw opvolger(s) te maken? En van welke faciliteiten kunt u gebruik maken?

Tip 1

Bij het schenken moet u de waarde van het bedrijf bepalen. De stakingswinst bestaat uit de werkelijke waarde minus de boekwaarde van uw bedrijf. De belastingclaim over de stakingswinst kunt u doorschuiven naar uw kind. Een voorwaarde is wel dat het kind gedurende 36 maanden voorafgaand aan de schenking bij het bedrijf betrokken moet zijn geweest. Dat kan door een dienstverband of als medeondernemer in bijvoorbeeld een vof.

Let op! Treedt uw kind toe tot de vof en u legt niets vast, dan kan er fiscaal sprake zijn van staking van een deel van uw bedrijf. Staken betekent dan afrekenen.

Tip 2

Bij schenken hevelt u vermogen over naar de volgende generatie. Hierbij komt de schenkbelasting om de hoek kijken.

De Successiewet geeft een ruime vrijstelling van 100% tot € 1.000.000. Daarboven is een vrijstelling van toepassing van 83%. Boven de € 1.000.000 is dus 17% van de waarde belast voor de schenkbelasting. Zonder deze faciliteit zou maximaal 20% (tarief kinderen) erfbelasting verschuldigd zijn. Met deze faciliteit daalt de belastingdruk (boven een waarde van € 1.000.000) tot 3,4%.

Let op! Deze vrijstelling is voorwaardelijk. De begiftigde moet de onderneming voor minimaal vijf jaar voortzetten. Pas daarna is de vrijstelling definitief.

Tip 3

Moet er uiteindelijk toch schenkbelasting worden betaald, dan kunt u (rentedragend) uitstel van betaling aanvragen voor de duur van tien jaar.

Tip 4

Heeft u een eigen bedrijfspand dan kan de begiftigde gebruik maken van een vrijstelling van de overdrachtsbelasting. Het bedrijf met het pand moet dan wel worden voortgezet.

De vrijstelling geldt ook als u het bedrijf vanuit een eenmanszaak voortzet met een van uw kinderen in de vorm van een vof.

Tip 5

Bij de overdracht van een bedrijf in zijn geheel is er een vrijstelling voor de btw.

Tip: Door de vele faciliteiten worden fiscale belemmeringen weggenomen. Het kan daarom interessant zijn uw bedrijf te schenken. Maar let op, een bedrijfsopvolging binnen de familie blijft ingewikkeld. Laat u daarom adviseren door uw adviseur.