48 - Kortere deponeringstermijn dga

Bent u aandeelhouder en tevens bestuurder van de bv? Dan heeft u mogelijk een kortere deponeringstermijn voor de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel. Ook dit jaar moet de jaarrekening 2015 van uw bv weer gedeponeerd worden bij de Kamer van Koophandel. Afhankelijk van de omstandigheden heeft u tot maximaal 31 januari 2017 de tijd om te deponeren.

Hoofdregel

Normaal gesproken moet het bestuur van de bv binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening opmaken en voorleggen aan de aandeelhouders. De aandeelhouders kunnen het bestuur als er bijzondere omstandigheden zijn echter maximaal 6 maanden uitstel verlenen voor het opmaken en voorleggen. De aandeelhouders hebben na het opmaken en voorleggen vervolgens nog 2 maanden de tijd voor het vaststellen van de jaarrekening. Bij een boekjaar dat gelijk is aan een kalenderjaar bedraagt de maximale deponeringstermijn met uitstel dus 13 maanden (uiterlijk 31 januari 2017).

Tip:
Voor de jaarrekening vanaf het boekjaar 2016 gelden nieuwe termijnen. In plaats van 6 maanden mag dan nog maar 5 maanden uitstel worden verleend. De maximale deponeringstermijn met uitstel wordt daarmee 12 maanden.

Mogelijke uitzondering dga’s

Als alle aandeelhouders van een bv tevens bestuurder of commissaris zijn dan leidt ondertekening van de jaarrekening door de bestuurders of commissarissen meteen tot vaststelling daarvan, tenzij dit expliciet anders in de statuten is opgenomen. De termijn van 2 maanden voor vaststelling geldt dan dus niet. Gevolg is dat de maximale termijn met uitstel 11 maanden bedraagt. Deponering moet vervolgens plaatsvinden binnen 8 dagen. Dit betekent dat uw jaarrekening 2015 dan uiterlijk 8 december 2016 moet worden gedeponeerd.

Tip:
Zijn alle aandeelhouders van een bv tevens bestuurder of commissaris? Deponeer de jaarrekening dan in ieder geval binnen 8 dagen na ondertekening van de jaarrekening en uiterlijk op 8 december 2016.