41 - 2016 Nieuwe tarieven 2017 voor vermogen

Het kan u nauwelijks zijn ontgaan. Vanaf 1 januari 2017 verandert box 3 van uiterlijk. De definitieve forfaitaire rendementen zijn nu bekendgemaakt.

Box 3 in 2017

Vanaf 2017 krijgt u te maken met een vermogensmix en drie schijven met ieder een eigen forfaitair rendementspercentage. Het forfaitair rendement van 4% wordt dan vervangen door een staffel van jaarlijks veranderende rendementen. De definitieve rendementen voor 2017 per vermogensschijf zijn nu bekendgemaakt en luiden als volgt:

 Vermogensschijf

 Vermogen (na aftrek heffingsvrij vernogen) 

 Forfaitair rendementspercentage

 1

 Minder of gelijk aan € 75.000

 2,87%

 2

 Meer dan € 75.000 of minder of gelijk aan € 975.000

 4,60%

 3

 Meer dan € 975.000

 5,39%


Het belastingtarief in box 3 blijft in 2017 30% en het heffingsvrij vermogen (een vast bedrag van uw vermogen is vrijgesteld van belasting) gaat naar € 25.000 per persoon.