40 - 2016 Schenk nu en verhoog uw schenkvrijstelling 2017

Per 1 januari 2017 wordt de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning verhoogd naar € 100.000. Heeft u vóór 2010 gebruik gemaakt van deze vrijstelling? Dan komt u in aanmerking voor een hogere vrijstelling in 2017, mits er ook in 2016 een schenking plaatsvindt.

Voor een schenking ten bate van de eigen woning aan iemand tussen 18 en 40 jaar geldt vanaf 2017 een vrijstelling van € 100.000. Ook in 2016 en voorgaande jaren zijn er al vergelijkbare vrijstellingen tot verschillende bedragen geweest. Is in het verleden al een keer een beroep gedaan op zo'n vrijstelling dan bedraagt de vrijstelling in 2017 lager dan € 100.000 of zelfs nihil.

Eerdere schenking vóór het jaar 2010: schenk al in 2016

Dit is echter anders als het gaat om de situatie waarin vóór 2010 al gebruik is gemaakt van de verhoogde schenkingsvrijstelling. In die tijd was deze vrijstelling nog ongeveer de helft lager dan het bedrag dat nu geldt. Om die reden kan vanaf 2010 nogmaals een beroep op de verhoogde vrijstelling gedaan worden tot een bedrag van € 27.570 (bedrag 2016).

Is in de jaren 2010 tot en met 2016 geen beroep gedaan op deze verhoogde vrijstelling, dan kan vanaf 2017 nog tot een bedrag van € 27.517 (in plaats van € 100.000) een beroep op de verhoogde vrijstelling worden gedaan. Is echter in de jaren 2015 of 2016 wel een beroep gedaan op de verhoogde vrijstelling van € 27.570, dan kan in 2017 of 2018 nog tot een bedrag van € 46.984 (in plaats van € 100.000) een beroep gedaan worden op de verhoogde vrijstelling.

Tip: 
E
en schenking in 2016 zorgt dus voor een vrijstelling van € 74.554, terwijl uitstel van deze schenking tot 2017 slechts een totale vrijstelling van € 27.517 oplevert. Overleg daarom met ons over uw schenkingsplanning of het wellicht voordelig is om in 2016 al te schenken.

Voorwaarden

Voor de schenkingsvrijstelling gelden een aantal voorwaarden. Zo moet de ontvanger van de schenking onder meer tussen 18 en 40 jaar oud zijn. Daarnaast gelden nog andere voorwaarden. Wordt niet aan de voorwaarden voldaan, bestaat er geen recht op de schenkingsvrijstelling.

Let op!
De bedragen van de vrijstellingen kunnen worden aangepast aan de inflatie en daarom jaarlijks wijzigen.