38 - 2017 Leeftijdsgrens looncompensatie bij ziekte omlaag

Neemt u een oudere werkloze in dienst, dan komt u niet voor hoge kosten te staan als deze werknemer onverhoopt langdurig ziek wordt. Voor deze werknemer geldt namelijk een no-riskpolis. Het kabinet gaat de leeftijdsgrens hiervoor verlagen naar 56 jaar of ouder.

Loondoorbetaling bij ziekte

Wordt uw werknemer ziek, dan moet u zijn loon doorbetalen. Voor sommige werknemers geldt echter een no-riskpolis. Als een werknemer met een dergelijke polis ziek wordt, kunt u bij het UWV voor deze werknemer een Ziektewetuitkering aanvragen. U kunt de uitkering dan verrekenen met het te betalen loon.

No-riskpolis

De no-riskpolis geldt bijvoorbeeld voor de werknemer die bij aanvang van het dienstverband een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft. De polis geldt na dertien weken ziekte ook voor de oudere werknemer geboren vóór 8 juli 1954, die langer dan 52 weken een WW-uitkering heeft gekregen en vanuit de WW bij u in dienst is gekomen. Het kabinet gaat deze leeftijdsgrens verlagen naar 56 jaar.

Tip:
Neemt u iemand in dienst vanuit een WW-positie (langer dan een jaar werkloos) die na 1 januari 2018 56 jaar of ouder is, dan wordt u gecompenseerd als deze werknemer uitvalt wegens ziekte.