36 - 2017 Wijzigingen minimumjeugdloon per 1 juli 2017

Per 1 juli aanstaande stijgt het minimumjeugdloon voor 18- tot en met 21-jarigen. Die stijging is meer dan de gebruikelijke halfjaarlijkse verhoging. Werkgevers krijgen hierdoor te maken met hogere loonkosten. Zij kunnen rekenen op een compensatie.

Minimumjeugdloon

 De nodige veranderingen in het minimumloon zijn op komst. Zo gaat per 1 juli 2017 de leeftijd voor het volwassenminimumloon omlaag van 23 jaar naar 22 jaar. Tegelijkertijd gaat het minimumjeugdloon voor 18- tot en met 21-jarigen omhoog. 

Per 1 juli 2017 ziet het wettelijk minimum(jeugd)loon per maand er als volgt uit:

Leeftijd 

1 juli 2017 

1 januari 2017 

15 jaar 

€ 469,60 

€ 465,50 

16 jaar 

€ 540,05 

€ 535,30 

17 jaar 

€ 618,35 

€ 612,90 

18 jaar 

€ 743,55 

€ 706,00 

19 jaar 

€ 860,95 

€ 814,60 

20 jaar 

€ 1.095,80 

€ 954,25 

21 jaar 

€ 1.330,60 

€ 1.124,90 

22 jaar en ouder 

€ 1.565,40 

€ 1.318,85 (22 jaar)
€ 1.551,60 (23 jaar en ouder)


Let op!
Het verhoogde minimumjeugdloon voor 18-tot en met 20-jarigen geldt niet voor werknemers met een leerwerkplek in het kader van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Voor hen gelden alternatieve staffels.

Let op!
In 2019 gaat het minimumjeugdloon voor 18-tot en met 20-jarigen wederom meer dan gebruikelijk omhoog en per 1 juli 2019 gaat de leeftijd voor het volwassenminimumloon verder omlaag van 22 jaar naar 21 jaar.

Compensatie

Door de stijging van het minimumjeugdloon voor 18-tot en met 21-jarigen krijgt u mogelijk te maken met hogere loonkosten. Voor deze hogere loonkosten kunt u compensatie krijgen via het minimumjeugdloonvoordeel. Daar hoeft u zelf niets voor te doen. Blijkt uit gegevens van het UWV dat u recht heeft op compensatie dan betaalt de Belastingdienst deze automatisch aan u uit. U moet hier echter nog wel even op wachten. De compensatie wordt namelijk na afloop van een kalenderjaar automatisch vastgesteld en uitbetaald aan werkgevers die daar recht op hebben. Omdat de regeling nieuw is kan de eerste uitbetaling van de compensatie pas plaatsvinden in de tweede helft van 2019. Dan ontvangt u het minimumjeugdloonvoordeel over zowel het tweede halfjaar van 2017 als het hele jaar 2018, uiteraard voor zover u daar recht op heeft.