36 - 2016 Vraag vóór 1 oktober uw buitenlandse btw 2015 terug!

Heeft u als Nederlandse btw-ondernemer in 2015 in een ander EU-land btw betaald, dan kunt u deze buitenlandse btw waarschijnlijk terugvragen. Zorg wel dat u dit op tijd doet! Uw verzoek moet vóór 1 oktober 2016 bij de Belastingdienst zijn ingediend. Verzoeken na die datum worden over het algemeen niet meer in behandeling genomen.


De door u betaalde buitenlandse btw vraagt u terug door een verzoek in te dienen op een speciale internetsite van de Belastingdienst. Btw terugvragen uit een ander EU-land kan als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U bent ondernemer voor de omzetbelasting en uw onderneming is in Nederland gevestigd.
  • U doet geen btw-aangifte in het andere EU-land.
    U gebruikt de goederen en diensten uit het andere EU-land voor met btw belaste bedrijfsactiviteiten.

Let op!
Heeft u een ontheffing van administratieve verplichtingen in Nederland dan kunt u geen btw terugvragen uit een ander EU-land. Hetzelfde geldt als u onder de landbouwregeling valt (tenzij u voldoet aan de voorwaarden voor de teruggaafregeling van agrarische goederen).

Drempelbedragen

Een teruggaafverzoek na afloop van een kalenderjaar kan al bij een terug te vragen btw-bedrag van ten minste € 50. Het btw-bedrag moet minimaal € 400 zijn als het gaat om een verzoek per kwartaal tijdens het kalenderjaar. Komt het btw-bedrag onder deze drempels, dan is het aan het EU-land of uw verzoek wel of niet in behandeling wordt genomen.

Tijdig verzoek

Wilt u de in 2015 in het buitenland betaalde btw terugvragen dan moet uw verzoek hiervoor binnen zijn vóór 1 oktober 2016. Bent u te laat dan kan het andere EU-land uw teruggaafverzoek weigeren. De Belastingdienst verzoekt ondernemers om niet tot eind september te wachten met het teruggaafverzoek voor buitenlandse btw. Hoe meer ondernemers wachten tot september, hoe groter immers de kans dat de internetsite overbelast raakt en u niet kunt inloggen.

Inloggegevens

Voor het terugvragen van btw uit EU-landen heeft u speciale inloggegevens nodig. Heeft u deze nog niet dan kunt u de inloggegevens eenmalig aanvragen. U ontvangt deze dan van de Belastingdienst binnen vier weken na uw aanvraag. Vraag deze inloggegevens daarom zo snel mogelijk aan.