35 - 2018 Hoe maakt u uw bedrijf AVG compliant?

De nieuwe en strengere Europese privacywet, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), is per 25 mei ingetreden. Deze wet vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De AVG verplicht bedrijven om precies te documenteren welke persoonsgegevens van wie ze in bezit hebben, hoelang ze die bewaren en wat ze ermee doen.

Veel ondernemers zijn nog bezig om hun bedrijf AVG-compliant te maken. U wellicht ook. De toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens zal waarschijnlijk niet zo snel bij u op de stoep staan, maar desondanks is het wel zaak zo snel mogelijk te voldoen aan de wet.

Deze nieuwsbrief informeert en ondersteunt u over de te nemen stappen. Lees de volgende vier artikelen die als handvat dienen voor de te nemen maatregelen:

1.     Hoe lang mag u persoonsgegevens bewaren?

2.     Hoe maakt u een register van verwerkingen?

3.     Hoe beveiligt u deze persoonsgegevens?

4.     Toch een datalek! Wat nu?