30 - 2016 Zelfinspectietool om werkstress te voorkomen

Na de vakantieperiode hoopt u dat uw werknemers weer helemaal in balans zijn en blijven. Werkstress veroorzaakt immers verzuim, uitval en lagere productiviteit. Volgens de Arbowet bent u zelfs verplicht om werkstress te voorkomen. De Inspectie SZW controleert uw organisatie hierop.

Wilt u weten of u – door de bril van de inspectie – voldoende doet om uw werknemers te beschermen, kijk dan eens naar de SZW-zelfinspectietool Werkdruk en Ongewenst gedrag. De tool gaat in op de factoren die kunnen leiden tot werkstress: werkdruk, agressie en geweld, pesten op het werk, (seksuele) intimidatie en discriminatie op de werkvloer. Na gebruik van de tool ontvangt u een lijst met actiepunten en achtergrondinformatie. De tool is te gebruiken op computer, tablet en smartphone.

U vindt de tool en meer informatie hier.