29 - 2016 Welke modelovereenkomst moet ik gebruiken?

Hoewel het gebruik van de VAR-verklaring sinds 1 mei vervangen is door de modelovereenkomst, heeft de Belastingdienst van de 2400 voorgelegde modelovereenkomsten slechts 200 goedgekeurd. Dit blijkt uit Kamervragen. Op de website van de Belastingdienst staat uiteraard wel een aantal algemene modelovereenkomsten die u kunt gebruiken, bijvoorbeeld de modelovereenkomst ‘geen werkgeversgezag’ en ‘vrije vervanging’. Werkt u nog niet met een modelovereenkomst, download deze dan zo snel mogelijk bij de Belastingdienst.

Een veel gestelde vraag is: ‘Heb ik zonder meer vrijwaring van de loonheffingen als ik een dergelijke modelovereenkomst afsluit met mijn opdrachtnemer?’

Vrijwaring loonheffingen

Nee, u heeft niet zonder meer vrijwaring voor de loonheffingen. Die vrijwaring heeft u alleen als ook daadwerkelijk volgens de overeenkomst wordt gewerkt. Zorg daarom dat de modelovereenkomst waarmee u werkt in overeenstemming is met uw individuele omstandigheden en werkwijzen.

Aanpassingen

De Belastingdienst heeft de van belang zijnde artikelen in de modelovereenkomsten geel gearceerd. Als u deze artikelen wijzigt of als de feitelijke uitvoering niet in overeenstemming is met deze artikelen heeft u geen zekerheid voor de loonheffingen. De andere artikelen kunt u wel wijzigen. Daarnaast kunt u ook artikelen toevoegen.

Let op!
Zorg ervoor dat uw wijzigingen en aanvullingen niet in strijd zijn met de geel gearceerde artikelen. Anders vervalt alsnog uw zekerheid.