28 - 2018 Sportraad doet fiscale aanbevelingen

Sportclubs en sportevenementen in Nederland ondervinden veel hinder van tal van fiscale regelingen. De Nederlandse Sportraad heeft een advies uitgebracht waarin wordt aangedrongen op het wegnemen van deze obstakels.

Vrijwilligersregeling

Sportclubs maken veel gebruik van vrijwilligers. In het advies stelt de Sportraad dat de huidige vrijwilligersregeling tekort schiet. Met name het maandelijkse maximum van €150 aan onbelaste vergoedingen is onvoldoende, vooral omdat bij sportevenementen veel wordt gewerkt in een beperkte tijd.

Btw

Ook de btw zorgt voor sportclubs en bij sportevenementen voor verschillende problemen. Dit betreft met name beloningen in natura en bijdragen van lokale overheden, waarbij van belang is welke tegenprestatie hiervoor geleverd wordt. Dit is namelijk van invloed op een eventuele btw-afdracht.

Tariefverhoging

De sportraad vraagt ook aandacht voor het effect van de voorgenomen btw-verhoging van het lage tarief. Dit stijgt volgend jaar van 6% naar 9% en zal zorgen voor een daling van de verkoop van toegangskaarten.

ANBI

Sportclubs worden momenteel niet aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Het gevolg daarvan is dat sportclubs weinig giften ontvangen. Giften boven de algemene vrijstelling van € 2.147 (2018) zijn immers belast met schenkbelasting. Over het meerdere geldt een tarief van minstens 30%.

Aanbevelingen

De sportraad doet diverse aanbevelingen om de situatie te verbeteren. Onder andere de verhoging van het onbelaste maandbedrag voor de vrijwilligersvergoeding en de verlaging van het btw-tarief op toegangskaarten naar 0%. Dit is binnen de Europese voorschriften toegestaan.