24 - 2017 Uitjes personeelsvereniging onbelast?

Binnen uw onderneming is een personeelsvereniging actief die regelmatig uitjes organiseert. Uw werknemers dragen maandelijks een bedrag bij, maar ook u als werkgever doet regelmatig een duit in de kas van de personeelsvereniging. Het antwoord op de vraag of dit alles onbelast kan, is afhankelijk van een aantal factoren.

Bijdrage werkgever

Uw bijdrage in de kas van de personeelsvereniging is in beginsel onbelast. Voorwaarde is wel dat uw werknemers geen recht hebben op bepaalde uitkeringen of verstrekkingen door de personeelsvereniging. Zo’n recht kan bijvoorbeeld voortvloeien uit de statuten van de personeelsvereniging of andere gemaakte afspraken. Is zo’n recht aanwezig, dan is uw bijdrage in de kas van de personeelsvereniging wel belast. Over het algemeen zal er echter geen sprake zijn van een recht, en zal uw bijdrage onbelast zijn.

Uitje georganiseerd door personeelsvereniging

In de meeste gevallen zal een door de personeelsvereniging georganiseerd uitje te veel met de dienstbetrekking samenhangen, waardoor de waarde van dit uitje belast is bij uw werknemers. Gelukkig kunt u dit voorkomen door een beroep te doen op de zogenaamde fondsvrijstelling. Als de personeelsvereniging voldoet aan de volgende waarden, zijn de uitjes en andere uitkeringen of verstrekkingen door de personeelsvereniging dan onbelast:

  • U heeft als werkgever in de afgelopen vijf jaar net zo veel of minder in de kas van de personeelsvereniging gestort als uw werknemers.
  • De werknemers hebben geen recht op uitkeringen en verstrekkingen uit de personeelsvereniging.
  • De uitkeringen of verstrekkingen hebben geen betrekking op ziekte, invaliditeit, bevalling, adoptie en overlijden.

Tip:
Lastige materie? Best wel! Overleg daarom met onze adviseurs over uw eigen situatie.