22 - 2017 Stand van zaken over het UBO-register

Sinds eind maart 2017 is het concept wetsvoorstel voor een UBO-register openbaar. Het is een aanscherping van de huidige registratie bij de Kamer van Koophandel. Uiterlijk 26 juni 2017 moet de Richtlijn in de nationale wetgeving zijn opgenomen.

Wat is het UBO-register?

De afkorting UBO staat voor 'Ultimate Beneficial Owner'. Dat is de persoon die uiteindelijk begunstigde is van een juridische entiteit, zoals een vennootschap, stichting of trust. Het register legt bijvoorbeeld bij een vennootschap de personen vast die uiteindelijk meer dan 25% van de aandelen in bezit hebben.

Welke gegevens komen in het register?

Het register zal de volgende gegevens weergeven:

  • naam, geboortedatum, -plaats, -land
  • adres
  • BSN of een buitenlands fiscaalnummer
  • documenten waaruit de identiteit blijkt
  • documenten waaruit blijkt waarom iemand een UBO is
  • documenten waarmee de aard en de omvang van het economisch belang wordt aangetoond

Wat is het doel van het register?

Het plan om de registratie bij de Kamer van Koophandel uit te breiden komt voort uit de 4e Europese Antiwitwasrichtlijn. Het doel van deze richtlijn is om belastingontduiking, het financieren van terrorisme en witwassen tegen te gaan. Het register maakt bekend wie er achter de entiteit zit en dit vergemakkelijkt de opsporing bij misstanden.

Veel verzet

De bekendmaking van de plannen voor het UBO-register stuit op veel verzet uit verschillende hoeken. Het register zou volgens de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) geen toegevoegde waarde bieden ten opzichte van de reeds bestaande registratie. Daarbij kunnen voor een klein bedrag persoonsgegevens en de woonstaat van personen in het register worden opgevraagd. Volgens werkgevers- en ondernemersorganisaties zou het inbrekers, ontvoerders en terroristen juist in de hand werken.

Internetconsultatie tot 28 april

Tot 28 april 2017 kon via een zogenaamde internetconsultatie op het wetsvoorstel worden gereageerd. Uiterlijk 26 juni 2017 moet de Richtlijn in de nationale wetgeving zijn opgenomen. We volgen de ontwikkelingen voor u op de voet.