21 - 2017 Wanneer haalt u een pand van bv naar privé?

Als afschrijven op een pand niet meer mogelijk is, kunt u het soms beter naar privé halen. Wanneer is dat en wat levert het op?

Afschrijven is beperkt

Sinds een aantal jaren kunt u als ondernemer nog maar beperkt afschrijven. Op een pand dat men niet ter belegging aanhoudt kan men afschrijven tot 50% van de WOZ-waarde. Op beleggingspanden kan men zelfs maar afschrijven tot aan de WOZ-waarde.

Overbrengen naar privé?

Soms kan het overbrengen van het pand van de bv naar de dga in privé een oplossing bieden. Dit zal tegen de werkelijke waarde moeten gebeuren. Het verschil tussen die waarde en de boekwaarde is als boekwinst belast bij de bv. Hierover moet de bv in beginsel 20% tot 25% belasting betalen, maar dit had uiteindelijk toch gemoeten. Uitstel van betaling kan plaatsvinden als een ander pand wordt teruggekocht. De boekwinst kan de bv dan op de boekwaarde van het nieuwe pand in mindering brengen.

Verhuren aan bv

Koopt uw bv geen pand terug of is er behoefte aan een extra pand, dan kunt u het pand weer terug verhuren aan uw bv. De huur is aftrekbaar bij de bv en bij u in privé belast in box 1. U kunt echter wel eerst alle kosten op de ontvangen huur in mindering brengen. Ook afschrijvingskosten, want u kunt op de aankoopwaarde van het pand weer afschrijven tot op 50% van de WOZ-waarde. Bovendien is bij u 12% van de netto opbrengst vrijgesteld.

Tip:
Deze constructie kan met name aantrekkelijk zijn, als er te verrekenen verliezen zijn bij de bv en vooral als deze dreigen te verdampen.

Let op!
Een nadeel is dat over de verkoopwaarde wel overdrachtsbelasting betaald moet worden. Voor bedrijfspanden die als woning kunnen worden aangemerkt, zoals in de financiële dienstverlening veel voorkomt, bedraagt deze belasting maar 2%. In andere gevallen 6%.

Laat u goed adviseren wanneer u overweegt een pand naar privé te halen.