2022 - 41 Opties mogelijk rechtsherstel niet-bezwaarmakers Box 3

Bron: SRA

Op verzoek van de Tweede Kamer zijn verschillende opties onderzocht om rechtsherstel te bieden aan mensen die geen of te laat bezwaar maakten tegen de Box 3-heffing. Dit rechtsherstel is juridisch niet verplicht, maar de minister kan besluiten om dit toch te bieden. Of dit gebeurt en hoe, wordt op Prinsjesdag 2022 bekendgemaakt.

Verschillende opties

Er zijn verschillende opties onderzocht:

 1. Geen rechtsherstel voor niet-bezwaarmakers
 2. Volledig rechtsherstel voor niet-bezwaarmakers
 3. Gedeeltelijk rechtsherstel voor niet-bezwaarmakers. Binnen deze optie zijn verschillende sub-opties onderzocht, te weten:
  a. rechtsherstel volgens de forfaitaire spaarvariant met een maximum herstelbedrag;
  b. rechtsherstel volgens de forfaitaire spaarvariant tot aan een maximum vermogen;
  c. uitkering van een vast of variabel bedrag;
  d. verhoging van het heffingsvrije vermogen.

Vervolg

In de periode tot Prinsjesdag 2022 wordt onderzocht wat de gevolgen van de verschillende opties voor de uitvoering zijn. Ook wordt meegewogen of een optie rechtvaardig en juridisch houdbaar is en wat de budgettaire gevolgen zijn. Het kabinet verwacht in augustus een keuze te maken en op Prinsjesdag bekend te maken of rechtsherstel geboden wordt. Na het debat met de Tweede Kamer kan een definitief besluit genomen worden. 

Let op!
De uiteindelijke keuze zal nadrukkelijk afhangen van de uitvoerbaarheid en de budgettaire gevolgen. Bij volledig rechtsherstel voor niet-bezwaarmakers zou dit laatste kunnen oplopen tot € 7 miljard.

Tip!
U hoeft op dit moment geen actie te ondernemen om in aanmerking te komen voor het eventuele rechtsherstel.