33 - 2016 Erfgenamen voortaan beter beschermd

Sinds 1 september 2016 zijn erfgenamen beter beschermd tegen onverwachte schulden uit een erfenis. Ook de regels rondom zuivere aanvaarding zijn verduidelijkt.


Bewust zuiver aanvaarden

In de praktijk gebeurt het regelmatig dat erfgenamen door bepaalde gedragingen onbewust een nalatenschap zuiver aanvaarden. Men neemt bijvoorbeeld alvast wat spullen mee uit de woning van de overledene of men betaalt nog openstaande rekeningen van de overledene.

Een zuivere aanvaarding kan ingeval van een negatieve nalatenschap financieel nadelig uitpakken, want de erfgenaam is hierdoor privé aansprakelijk voor de schulden uit de erfenis. Een dergelijke aanvaarding verdient dan ook een weloverwogen beslissing. Daarom is voortaan alleen nog sprake van een zuivere aanvaarding door gedraging, als een erfgenaam goederen uit de nalatenschap verkoopt, bezwaart of op andere wijze onttrekt aan eventuele schuldeisers.

Onverwachte schuld

Mocht er een onverwachte schuld opdoemen na zuivere aanvaarding van een nalatenschap, dan krijgen erfgenamen de mogelijkheid om binnen drie maanden na ontdekking van deze schuld, de kantonrechter te verzoeken om bescherming van privévermogen.

Van een onverwachte schuld zal overigens slechts in uitzonderingssituaties sprake zijn. Het moet namelijk gaan om een schuld die de erfgenaam niet kende en ook niet behoorde te kennen op het moment van zuivere aanvaarding van de nalatenschap. Daarmee vallen in ieder geval hypotheekschulden, onbetaalde facturen en belastingschulden af. Dergelijke schulden blijken namelijk uit de administratie van de overledene en zijn daarom niet onverwacht.