14 - 2016 Advieswijzer Auto: zakelijk of privé?

Zet ik de auto op de zaak of houd ik hem liever privé? Het is een vraag waarmee veel ondernemers worstelen. In deze advieswijzer zetten we een aantal regels voor u op een rij, zodat u makkelijker de balans kunt opmaken.


Het is namelijk niet eenvoudig om na te gaan of een auto op de zaak of in privé voordeliger is. Dit is onder meer afhankelijk van de hoogte van de afschrijvingen, de onderhoudskosten, de verzekeringskosten, de motorrijtuigenbelasting, eventuele financieringskosten, de CO2-uitstoot van de auto, het aantal in een jaar te rijden privé- en zakelijke kilometers en de btw-gevolgen. Als u deze gegevens helder voor ogen zou hebben, kunt u berekenen wat voordeliger is. Maar over het algemeen zijn deze gegevens echter niet volledig bekend. In dat geval moet u uitgaan van schattingen en kan de werkelijkheid afwijken van de berekeningen.

Let op! Bent u ondernemer in de inkomstenbelasting dan mag u doorgaans kiezen of u de auto tot uw ondernemingsvermogen rekent of tot uw privévermogen. Die keuze heeft u echter niet als u niet meer dan 500 kilometer per jaar privé met de auto rijdt. U moet de auto dan verplicht tot het ondernemingsvermogen rekenen.

Auto van de zaak 

De auto van de zaak heeft een aantal voordelen:

 • Als de auto op de zaak wordt aangeschaft dan worden de aanschaf en alle overige autokosten betaald door uw onderneming. 
 • U kunt de overige autokosten (denk aan bijvoorbeeld onderhoud, brandstof, verzekering, motorrijtuigenbelasting, maar ook financieringskosten, parkeerkosten en waskosten) aftrekken van de winst van uw onderneming en bovendien jaarlijks de afschrijving op de auto ten laste van de winst brengen.
 • De btw die u betaalt bij aanschaf, over onderhoud, brandstofkosten en andere gebruikskosten kan door uw onderneming in aftrek worden gebracht. Dit kan alleen als uw onderneming btw-belaste leveringen en/of diensten verricht. Verricht uw onderneming ook btw-vrijgestelde leveringen en/of diensten dan zal de aftrek btw plaatsvinden in de verhouding van uw belaste leveringen/diensten tot alle leveringen/diensten.

Tip:
Schaft uw onderneming in 2016 een auto met een CO2-uitstoot van 0 gr/km aan dan geldt een bpm-vrijstelling. Volgens de plannen blijft deze vrijstelling tot en met 2020 in stand. Bedraagt de CO2-uitstoot maximaal 30 gr/km dan heeft uw onderneming mogelijk ook recht op de milieu-investeringsaftrek. Voor auto’s met een CO2-uitstoot van 0 gr/km geldt bovendien in 2016 een vrijstelling motorrijtuigenbelasting. Volgens de plannen blijft deze vrijstelling tot en met 2020 in stand. Bedraagt de CO2-uitstoot van uw plug-in hybride maximaal 50 gr/km dan betaalt u in 2016 de helft van het tarief dat voor een gewone personenauto geldt. Ook dit voordeel blijft volgens de plannen tot en met 2020 in stand.

De auto van de zaak brengt echter ook een aantal nadelen met zich mee:

 • Bij verkoop van de auto in de toekomst realiseert uw onderneming mogelijk een belaste winst. 
 • Als u de auto van de zaak ook privé gebruikt, krijgt u in de meeste gevallen te maken met een bijtelling privégebruik auto.
 • Uw onderneming moet btw betalen over de waarde van het privégebruik auto als u de auto gebruikt voor btw-belaste omzet. In de regel bedraagt de te betalen btw 2,7% van de catalogusprijs (inclusief btw en bpm). 

Bijtelling privé gebruik auto

De fiscale spelregels voor de bijtelling privégebruik auto zijn afhankelijk van uw ondernemingsvorm: bent u directeur-grootaandeelhouder (dga) en opereert u vanuit een bv, dan wordt u voor het privégebruik auto belast in de loonbelasting. Bent u echter een ondernemer die opereert vanuit een eenmanszaak, vof of maatschap, dan wordt u voor het privégebruik auto belast in de inkomstenbelasting.

Voor de meeste auto’s geldt een standaardbijtelling van 25% van de cataloguswaarde (inclusief btw en bpm). Voor zuinige auto’s gelden echter lagere bijtellingspercentages. Daarbij geldt dat hoe zuiniger de auto is (hoe minder CO2-uitstoot), des te lager de bijtelling. Ook in 2016 zijn de CO2-grenzen weer verder aangescherpt. In 2017 worden weer wijzigingen verwacht.

De wijzigingen in de autobelastingen voor de periode 2017 tot en met 2020 zijn opgenomen in een wetsvoorstel. Dit wetsvoorstel is op 12 april 2016 aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft nog niet ingestemd met het wetsvoorstel.

Het aanscherpen van de CO2-grenzen heeft niet tot gevolg dat u elk jaar met een nieuw bijtellingspercentage wordt geconfronteerd. Een vastgesteld percentage blijft gedurende 60 maanden geldig. Pas na deze periode wordt het percentage opnieuw vastgesteld.

Let op!
Op dit moment geldt na de periode van 60 maanden weer een nieuwe periode van 60 maanden tegen het nieuw vastgestelde bijtellingspercentage. In het wetsvoorstel is opgenomen om vanaf 2017 nog maar één keer de termijn van 60 maanden toe te passen. Daarna zal de bijtelling aan de hand van de dan geldende percentages worden vastgesteld.

Tip:Voor ondernemers in de inkomstenbelasting blijft de bijtelling beperkt tot maximaal het bedrag dat in een jaar aan autokosten ten laste van de winst is gebracht. Bereken daarom wat voor u het voordeligst is.

Wordt de auto in 2016 voor het eerst op kenteken gezet dan gelden de volgende bijtellingspercentages en CO2-grenzen:

 Soort auto 

 Bijtelling

 CO2-uitstoot alle brandstofsoorten 

 Nulemissie

 4%

 0

 Vrijwel nulemissie 

 15% 

 1 t/m 50

 Zuinig

 21%

 51 t/m 106

 Overig

 25%

 Vanaf 107

 

Uit het wetsvoorstel komt naar voren dat de plannen zijn om vanaf 2017 de standaardbijtelling vast te stellen op 22%. Voor auto's zonder CO2-uitstoot is dan een bijtelling van 4% gepland.

Voor een nieuwe auto gelden in 2017 en 2018, als het wetsvoorstel wordt aangenomen, de volgende bijtellingspercentages en CO2-grenzen:

 Soort auto

 Bijtelling 

 CO2-uitstoot alle brandstofsoorten 

 Nulemissie

 4% 

 0 

 Overig

 22% 

 Meer dan 0 

Tip: Het is minder aantrekkelijk om in 2016 een nieuwe auto van de zaak aan te schaffen met een CO2-uitstoot vanaf 107 gr/km. Bij aanschaf van een dergelijke auto in 2016, krijgt u te maken met een bijtelling van 25%, terwijl dezelfde auto bij aanschaf vanaf 2017 volgens het wetsvoorstel een bijtelling krijgt van 22%.

De plannen vanaf 2019 zijn om de standaardbijtelling op 22% te handhaven. Voor auto's zonder CO2-uitstoot bedraagt de bijtelling vanaf 2019 4% tot een catalogusprijs van € 50.000 en 22% voor zover de catalogusprijs hoger is. Voor waterstofpersonenauto's geldt volgens de plannen een bijtelling van 4% ongeacht de catalogusprijs van de auto.

Let op!
Als de nieuwe plannen doorgaan, geldt ook voor op 31 december 2016 bestaande auto’s nog maar een termijn van 60 maanden voor toepassing van het eerste bijtellingspercentage. Daarna vallen deze auto’s allemaal terug naar een bijtelling van 25%. Dit betekent bijvoorbeeld dat een auto uit 2012 met een bijtelling van 0% na 60 maanden (dat wil dus zeggen ergens in 2017) een bijtelling krijgt van 25%. Hierop geldt één uitzondering: voor auto’s van vóór 1 juli 2012 blijft het onbeperkte overgangsrecht dat geldt voor de bijtelling van 20% en 14% van kracht tot 1 januari 2019 (en wordt dus niet beperkt tot één keer de termijn van 60 maanden). Voorwaarde is dat gedurende de gehele periode de auto aan dezelfde automobilist voor privégebruik ter beschikking staat en heeft gestaan.

Een bijtelling kan achterwege blijven indien u kunt aantonen dat u op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé met de auto hebt gereden. Woon-werkkilometers worden gezien als zakelijk, ook als u thuis gaat lunchen.

Let op!
Is uw auto ouder dan 15 jaar? Dan bedraagt de standaardbijtelling niet 25% van de cataloguswaarde, maar  35% van de waarde van de auto in het economische verkeer. Bij een lage CO2-uitstoot van de auto kan dit percentage mogelijk verlaagd worden. Uw auto moet dan voldoen aan de CO2-uitstoot zoals die ook geldt voor auto’s jonger dan 15 jaar.

Privé-auto

De auto die u in privé aanschaft heeft een aantal voordelen:

 • De auto blijft uw privé-eigendom.
 • Bij verkoop van de auto in de toekomst realiseert u in privé mogelijk een onbelaste winst.
 • U krijgt niet te maken met een bijtelling privégebruik auto.
 • Uw onderneming hoeft ook geen btw te betalen over de waarde van het privégebruik auto.
 • U kunt een belastingvrije onkostenvergoeding ontvangen van € 0,19 per zakelijke kilometer. Bent u dga dan kunt u mogelijk ten laste van uw vrije ruimte nog een hogere onkostenvergoeding belastingvrij ontvangen. Deze mogelijkheid is afhankelijk van de hoogte van uw vrije ruimte en uw andere vergoedingen en verstrekkingen die zijn toegewezen aan de vrije ruimte.
 • U kunt een deel van de btw op gebruik en onderhoud van de auto in aftrek brengen. Dit kan alleen als uw onderneming btw-belaste leveringen en/of diensten verricht. Verricht uw onderneming ook btw-vrijgestelde leveringen en/of diensten dan zal de aftrek btw plaatsvinden in de verhouding van uw belaste leveringen/diensten tot alle leveringen/diensten. 

De auto in privé brengt echter ook een aantal nadelen met zich mee: 

 • U moet zelf in privé de aanschafkosten en alle overig autokosten betalen.
 • U kunt de gemaakte autokosten niet aftrekken van de winst van uw onderneming (m.u.v. de onkostenvergoeding die uw onderneming aan u verstrekt voor uw zakelijke kilometers) en u kunt ook de afschrijving op de auto niet ten laste van de winst van uw onderneming brengen.De btw die u betaalt bij aanschaf van de auto kunt u niet in aftrek brengen. 

Let op!
Als uw onderneming nagenoeg alle kosten van uw privé-auto aan u vergoedt, kan uw privé-auto door de Belastingdienst alsnog als auto van de zaak worden aangemerkt.

De keuze auto: zakelijk of privé?

Hiervoor heeft u kunnen lezen dat het antwoord op de vraag wat voordeliger is, de auto zakelijk of privé, afhankelijk is van allerlei vaak niet precies bekende omstandigheden en factoren. Dit maakt het lastig om exact te berekenen wat voordeliger is. Toch zijn er wel een aantal grove vuistregels te geven. Zo is bij lage afschrijvingskosten of bij veel zakelijke kilometers een privé-auto over het algemeen voordeliger. Maak echter geen ondoordachte keuze. Wij kunnen aan de hand van alle gegevens een berekening van de voordeligste variant voor u maken.