13 - 2021 Geef vóór 1 juni omzetverlies voor TVL door

Heeft u vorig jaar voor de periode juni-september TVL aangevraagd en gekregen, dan moet u vóór 1 juni 2021 uw definitieve omzetverlies doorgeven aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Aan de hand hiervan bepaalt de RVO uw definitieve tegemoetkoming.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De TVL vergoedde destijds 50% van de vaste lasten, vanaf een omzetverlies van 30%. De vergoeding liep op, naarmate ook het omzetverlies toenam. Voor de bepaling van de vaste lasten werden branchecijfers gebruikt.

Voorschot

Ondernemers ontvingen destijds een voorschot van 80% op basis van het geschatte omzetverlies. Het werkelijke omzetverlies bepaalt de definitieve tegemoetkoming. Ondernemers ontvangen een e-mail om dit omzetverlies vóór 1 juni te melden.

Na- of terugbetaling

Op basis van de definitieve tegemoetkoming volgt een nabetaling van het restantbedrag. Wanneer te veel omzetverlies is geschat, kan het ook voorkomen dat een deel van de TVL moet worden terugbetaald. 

Let op!
Wanneer terugbetalen van te veel ontvangen TVL moeilijkheden oplevert, kunt u om een betalingsregeling verzoeken. Deze bedraagt standaard 6 of 12 maanden. U kunt ook om een andere regeling verzoeken. De RVO neemt dan contact met u op.

Btw-aangifte

Voor de definitieve berekening van de TVL verzoekt de RVO u bij voorkeur gebruik te maken van uw btw-aangiftes in die periode.

Controle

De RVO kan achteraf controle uitoefenen op de betaalde bedragen. Daarbij kan men u om bewijsmateriaal inzake het omzetverlies vragen.