13 - 2016 Is de btw op een kassabon of vervoersbewijs aftrekbaar?

Een ondernemer die btw-plichtig is, kan de btw op zijn aankopen als voorbelasting in aftrek brengen. Voorwaarde is dat de btw is vermeld op een factuur die aan de factuureisen voldoet. Een eis is onder andere dat de NAW-gegevens van de afnemer op de factuur zijn vermeld. Op een kassabon staan over het algemeen niet de NAW-gegevens van de afnemer vermeld. Toch kan de btw op deze kassabon onder voorwaarden als voorbelasting in aftrek worden gebracht.

Vereenvoudigde factuur

Als het factuurbedrag (inclusief btw) niet hoger is dan € 100 is het mogelijk om een vereenvoudigde factuur uit te reiken. Een vereenvoudigde factuur moet de volgende gegevens bevatten:

1.     Datum van uitreiking

2.     NAW van de leverancier of dienstverrichter

3.     Welke goederen of diensten zijn geleverd

4.     Het te betalen btw-bedrag of de gegevens aan de hand waarvan dit btw-bedrag kan worden berekend. 

Een kassabon voldoet over het algemeen wel aan de gegevens die verplicht zijn voor een vereenvoudigde factuur. Als het bedrag op de kassabon niet hoger is dan € 100 (inclusief btw) kan de btw op deze kassabon als voorbelasting in aftrek komen. U hoeft dan dus niet te vragen om een factuur die voldoet aan alle overige factuureisen. 

Let op!
Bij leveringen en diensten buiten Nederland kunt u over het algemeen geen vereenvoudigde factuur uitreiken. 

Aftrek voorbelasting 

Of u de btw op de kassabon volledig in aftrek kan brengen, is afhankelijk van de leveringen of diensten die u verricht. Zijn deze volledig belast met btw, dan kunt u uw voorbelasting volledig in aftrek brengen. Bij volledig vrijgestelde leveringen of diensten kunt u uw voorbelasting helemaal niet in aftrek brengen. Bij gemengde leveringen of diensten kunt u uw voorbelasting deels in aftrek brengen. Neem voor meer informatie over uw eigen situatie contact met ons op.

Brandstofbonnen

Voor brandstofbonnen van € 100 of meer (inclusief btw) geldt dat de voorbelasting ook aftrekbaar is, ondanks dat de NAW-gegevens van de afnemer ontbreken. Voorwaarde hierbij is dat door de wijze van betalen traceerbaar is wie de afnemer is. Dit kan bijvoorbeeld door met bankpas, creditcard of brandstofpas de brandstof af te rekenen. 

Openbaar vervoersbewijs 

Een ondernemer die zijn zakelijke reizen verricht met het openbaar vervoer, kan de kosten van dit openbaar vervoer in zijn onderneming in aftrek brengen. Maar hoe zit het met eventuele btw? Op een openbaar vervoersbewijs is over het algemeen geen btw vermeld. Betekent dit dat geen btw in aftrek kan worden gebracht?

Een openbaar vervoersdienst is een dienst die belast is met 6% btw. Voor openbaar vervoer dat verricht wordt volgens een dienstregeling met een auto, bus, trein, metro, tram of via een geleidesysteem voortbewogen voertuig gelden wettelijk eenvoudigere factuureisen. Dit betekent dat het vervoersbewijs van deze vervoersdiensten wordt aangemerkt als een juiste factuur. U kunt de btw in aftrek brengen, ondanks dat deze btw niet apart op het vervoersbewijs vermeld staat.

Tip: Deze uitzondering geldt ook voor taxivervoer. Ook hier kunt u de btw in aftrek brengen, ondanks dat de btw niet apart op het vervoersbewijs vermeld staat.

Of u de btw op het vervoersbewijs volledig in aftrek kunt brengen, is afhankelijk van de leveringen of diensten die u verricht. Zijn deze volledig belast met btw, dan kunt u uw voorbelasting volledig in aftrek brengen. Bij volledig vrijgestelde leveringen of diensten, kunt u uw voorbelasting niet in aftrek brengen. Bij gemengde leveringen of diensten kunt u uw voorbelasting deels in aftrek brengen. Neem voor meer informatie over uw eigen situatie contact met ons op.

Let op!
De btw op een vervoersbewijs dat volledig wordt gebruikt voor woon-werkverkeer is niet aftrekbaar. Voor de btw wordt woon-werkverkeer namelijk aangemerkt als privé.