11 - 2016 Vergeet btw niet bij eigen bijdrage

Vraagt u een eigen bijdrage aan uw werknemers voor bijvoorbeeld het gebruik van telefoon, openbaar vervoer of sportfaciliteiten? Dan moet u hier btw uit berekenen en afdragen.


De eigen bijdrage wordt gezien als een vergoeding inclusief btw. Het is afhankelijk van de aard van de prestatie welk tarief van toepassing is. Zo dient uit de eigen bijdrage voor eten en drinken, openbaar vervoer en sporten 6% btw gehaald te worden. Voor het gebruik van een auto of telefoon is dit 21%. Eigen bijdragen voor het pensioen zijn vrijgesteld van btw.

Geen aparte factuur

De werknemer kan de eigen bijdrage op verschillende manieren betalen. De meest gangbare manier is het inhouden van een bedrag op het loon van de werknemer. Dit gaat vaak via de loonadministratie. Er hoeft voor betaling van de eigen bijdrage geen aparte factuur te worden uitgereikt, de vermelding op het salarisstrookje volstaat.

Btw moet direct worden voldaan

De btw moet worden voldaan middels de btw-aangifte in het tijdvak dat de werknemer de eigen bijdrage betaalt. Wanneer het 21%-tarief van toepassing is, moet de btw worden aangegeven in rubriek 1a. Wanneer het 6%-tarief van toepassing is dan moet dit worden aangegeven in rubriek 1b.

Let op! 
In relatie met directeur-grootaandeelhouders wordt de eigen bijdrage in de praktijk vaak verrekend in rekening-courant. In dat geval is ook btw verschuldigd.