1 - 2018 Afstorten oudedagsverplichting in lijfrente ook na uitkering mogelijk

Heeft u er als dga voor gekozen om uw reeds in eigen beheer opgebouwde pensioen om te zetten in een oudedagsverplichting, dan mag u deze oudedagsverplichting ook gebruiken voor een lijfrente bij een bancaire instelling of een verzekeringsmaatschappij. Die mogelijkheid is er ook als de uitkeringsfase al is gestart.

Omzetting

Tot voor kort was de regel dat de oudedagsverplichting (ODV) niet meer mag worden aangewend voor het verkrijgen van een lijfrente, lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrecht, zodra u of uw erfgenamen uitkeringen hieruit ontvangen. Die hoofdregel is nu versoepeld. Ook als er al uitkeringen zijn gedaan, mag de ODV nog worden omgezet in een lijfrente. Daarbij gelden wel de volgende twee voorwaarden:

  1. De volledige waarde van de ODV-aanspraken moet worden aangewend voor het verkrijgen van een lijfrente, lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrecht.
  2. Voor de omzetting van ODV naar lijfrente moet u een verzoek indienen bij de Belastinginspecteur en relevante stukken aanleveren.

Let op!
Zijn er onvoldoende financiële middelen beschikbaar om de ODV af te storten in een lijfrente dan gelden er aanvullende voorwaarden. Uw adviseur kan u hier meer over vertellen.

Het kan aantrekkelijk zijn om uw ODV onder te brengen in een lijfrente. Qua uitkeringsduur heeft u dan meer mogelijkheden dan de vaste twintig jaar die geldt bij de ODV. Afhankelijk van de door u gekozen lijfrentevorm gelden andere uitkeringstermijnen en dat geeft u iets meer speelruimte.